ZOSTAŃ KOORDYNATOREM W SWOIM REGIONIE

 

Chciałbyś zorganizować obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w swoim regionie? Przyłącz się do nas! Podpowiemy, jak to zrobić.

1. Jak zorganizować Dotknij Teatru w swoim regionie?

Roześlij informację o akcji Dotknij Teatru do lokalnych teatrów, domów kultury, grup teatralnych, kółek zainteresowań, etc. i zainspiruj innych do promowania teatru w Twoim regionie. Zorganizuj spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi, aby wspólnymi siłami strać się o specjalne dofinansowanie na Waszą akcję Dotknij Teatru z urzędu miasta, gminy, etc.

2. Jaki rodzaj wydarzeń może się znaleźć w programie?

Szukamy wydarzeń artystycznych lub edukacyjnych odbywających się w terminie od 27 marca do 31 maja 2021 r.
Promujemy projekty teatralne i około teatralne – szczególnie te, dedykowane dzieciom, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych, zapobiegają wykluczeniom, aktywnie reagują na rzeczywistość, artystycznie hipnotyzują, są odświętne i najchętniej- umożliwiają bezpłatne dotknięcie teatru! Zapraszamy do współpracy rozmaite środowiska artystyczne: zarówno te działające wśród amatorów, jak i profesjonalnych twórców.
W programie mogą znaleźć się zarówno spektakle teatralne, warsztaty jak i happeningi, performatywne czytania, koncerty, czy nawet specjalnie zorganizowane pokazy dla publiczności jak wygląda teatr od kulis.
Pokażmy różnorodność i bogactwo inicjatyw związanych z teatrem!

3. Jak i do kiedy należy zgłaszać wydarzenia?

Wystarczy kliknąć na poniższy link:

„http://dotknijteatru.pl/formularz-dotknij-teatru-polska-2021/, a potem wypełnić i wysłać formularz. Zgłoszenie powinno dotyczyć tylko jednego wydarzenia w ramach „Dotknij Teatru 2021”. Każde kolejne wydarzenie prosimy zgłaszać na osobnym formularzu.Nie zapomnij także o przesłaniu zdjęć (maksymalnie 3) ilustrujących Twoje wydarzenie na adres: koordynacjadt@aoia.pl z dokładnym opisem (tytuł, nazwa teatru, autor zdjęcia, etc.).
Na zgłoszenia czekamy do 27 marca 2021 roku.

4. Jak znaleźć finansowanie?

Zachęcamy do organizowania spotkań lokalnych działaczy i zrobienie wspólnej „burzy mózgów”. Może Waszymi wspólnymi siłami uda się pozyskać dotację na 2021 rok. O dofinansowanie akcji można zwrócić się do urzędu miasta, gminy, województwa, lokalnego sponsora czy nawet do Narodowego Centrum Kultury lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pamiętajcie – we wspólnym działaniu tkwi wielka siła!

5. Zainspiruj się naszym przykładem

Spotkaliśmy się w 2010 roku. My, czyli grupa pasjonatów teatru działających na terenie Łodzi, dla których edukacja teatralna i infekowanie ideą teatru jest celem wartym poświęceń. Pomysł stworzenia imprezy, która ogarnia swym zasięgiem większość przestrzeni miasta, niemal wszystkie grupy wiekowe i środowiskowe wydawał się w 2010 roku nierealny w realizacji. Nie było funduszy, odpowiedniej struktury organizacyjnej, wzorców, które pozwoliłyby zabrać się do pracy. Było natomiast przekonanie, że nie można się wycofać.
Wszyscy do pracy przystąpili społecznie. Przecierali szlaki w niezliczonych pokojach urzędników, polityków, decydentów, dyrektorów, sponsorów. Zarażali pomysłem kolejnych artystów i animatorów, pozyskiwali projekty, aż w marcu 2010 roku ruszyła akcja z minimalnym budżetem, pozyskanym z miejskiej kasy i nieobliczonym wkładem własnym wszystkich, którzy przystąpili do niej i zadeklarowali wiarę w przedsięwzięcie.
Podczas pierwszej odsłony Dotknij Teatru zaprezentowano ponad 50 wydarzeń, w przestrzeniach miejskich, szkołach, teatrach, muzeach i domach kultury. Akcja została zrelacjonowana i odnotowana przez wszystkie lokalne media, a 15 marca 2010 roku w trakcie konferencji prasowej, dyrektorzy łódzkich instytucji kultury podpisali deklarację pracy na rzecz cyklicznego realizowania projektu Dotknij Teatru w Łodzi. Ostatecznie jednak sens podejmowanych działań potwierdziła publiczność i zaskakująca wręcz frekwencja. Teatr nie czekał na widzów, po prostu wyszedł do przechodniów, uczniów, pasażerów i klientów galerii handlowych z jasnym przesłaniem: uczcijmy razem święto teatru. Od tego momentu stało się jasne, że ta akcja w wyjątkowo świeży sposób dąży do integracji środowisk kulturalnych miasta i walczy ze stereotypami w postrzeganiu sztuki teatru oraz daje bezpłatne uczestnictwo w masowej imprezie kulturalnej.

Pierwsza realizacja projektu miała nieoczekiwane konsekwencje w środowisku teatralnym Łodzi. Teatry instytucjonalne otworzyły się na działania teatrów offowych, podejmowano wspólne działania artystyczne. Wymiana myśli i doświadczeń owocowała.
Przy realizacji drugiej edycji dofinansowanie przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Było już łatwiej.

Niemal równocześnie z łódzkim, w 2011 roku w Warszawie rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Chodź do teatru!, realizujący podobne do łódzkiego cele. W związku z tym postanowiono połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony. W 2012 roku Dotknij Teatru świętowano już wspólnie w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2013 roku
przyłączyli się partnerzy ze wszystkich województw, pozwalając na organizację niemal 600 wydarzeń w 45 miastach. W edycji 2014 udział wzięło 49 miast, 178 podmiotów, odbyło się 701 wydarzeń. W 2015 roku udział wzięło już 55 miast, 189 podmiotów, a wydarzeń było blisko 800.

W Łodzi Dotknij Teatru z biegiem lat stał się programem grantowym, który refunduje produkcje wydarzeń artystycznych, przygotowywanych z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. O przyznanych refundacjach decyduje specjalnie powołana Rada Programowa, która odpowiada za jakość artystyczną wydarzeń. Dla widzów udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Operatorem instytucjonalnym projektu jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Projekt jest finansowany ze środków miasta Łodzi oraz programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem projektu, skierowanego do szerokiej grupy odbiorców, w tym środowisk wykluczonych z życia teatralnego, jest promocja i popularyzacja sztuki teatru, aktywizacja kulturalna mieszkańców Łodzi, budowanie świadomości teatralnej wśród mieszkańców miasta (dzieci, młodzież, dorośli), wychowywanie do odbioru sztuki teatru, przełamanie stereotypów w postrzeganiu teatru, inspirowanie środowisk twórczych i oświatowych do kreowania nowych metod edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja i aktywizacja łódzkich środowisk kulturalno-oświatowych, na rzecz tworzenia nowej tradycji kulturalnej Łodzi, kreowanie kulturalnego wizerunku Łodzi na terenie kraju, promocja miasta jako ośrodka innowacyjnych inicjatyw artystycznych, popularyzacja Międzynarodowego Dnia Teatru obchodzonego 27 marca.

Najważniejsze wyróżniki projektu to:
1. szerokie spektrum zaproszonych do współpracy środowisk artystycznych: od amatorskich do profesjonalnych inicjatyw,
2. program grantowy, który refunduje (w różnym procencie) NOWE produkcje/ wydarzenia/projekty teatralne,
3. powołana Rada Programowa, która czuwa nad jakością i wartością artystycznych wydarzeń odbywających się w ramach programu,
4. integracja i wsparcie dla lokalnego środowiska artystycznego; projekt jest inicjatywą oddolną,
5. bezpłatny wstęp na wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu.

ŚWIĘTUJCIE MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU Z NAMI! ZAPRASZAMY!

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami. Napisz maila na adres: koordynacjadt@aoia.pl.