Wielowymiarowy rozwój osobisty metodą improwizacji praktycznej

Zapraszamy na warsztaty dotyczące improwizacji, które poprowadzi Mirosław Urban – improwizator, psycholog biznesu, pedagog cyrku, żongler. O improwizacji mówi:
„W wieku 36 lat, gdy rozpoczynałem naukę improwizacji przy nowo powstającej grupie w Lublinie, doświadczyłem najpiękniejszych lekcji – pokory, zaufania, realnego uczenia się na błędach, słuchania, uważności, świadomości siebie i nastawienia na drugiego człowieka. Bo o tym jest improwizacja. Nie o gadaniu – improwizowaniu. Jest przede wszystkim o słuchaniu siebie i drugiej osoby. A wtedy zaczynają dziać się cuda!”

W programie warsztatów:
Ćwiczenia aktywizujące ciało i umysł; gry i zadania improwizowane dotyczące rozwoju umiejętności miękkich w zakresie: komunikacji i pracy zespołowej (ćwiczenie precyzji komunikatów, słuchania; empatia, ofertowanie, nadawanie kierunku komunikacji; zaufanie i odpowiedzialność za innych w zespole); kreatywności i rozwiązywania problemów (podstawa kreatywności – skojarzenia; akceptacja i reagowanie na niespodziewane sytuacje i problemy; praca nad otwartością i odwagą w pokonywaniu barier myślowych); wystąpienia publiczne i opowiadanie historii (postawa gotowości i otwartości do wystąpień; komunikacja werbalna – mówienie zwięzłym i prostym językiem; historie improwizowane); zarządzanie zmianą – postawa proaktywna vs reaktywna; podejmowanie decyzji; działanie pod presją czasu.

Na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój i obuwie sportowe.

Harmonogram:
sobota 4 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 5 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)

Mirosław Urban – psycholog, pedagog cyrku, trener biznesu, coach, praktykujący żongler i… początkujący iluzjonista. Współautor jedynej na rynku światowym książki dotyczącej korzyści psycho-pedagogicznych wynikających z nauki żonglowania (Pasja Żonglowania, 2012 r.). Autor i współautor czterech książek dotyczących szkoleń i rozwoju osobistego. Jedna z książek: Metafory i analogie w szkoleniach zdobyła nagrodę „Książka dla Trenera 2013 r.” przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu.
Od 14 lat pasjonat i propagator pedagogiki cyrku. Pomysłodawca organizacji 35. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2012 w Lublinie, członek European Juggling Association (EJA), lider grupy: Benefits of Juggling, zajmującej się szerzeniem naukowych informacji o korzyściach wynikających z żonglowania.
Twórca autorskich programów edukacyjnych i rozwojowych, łączących metody pedagogiki cyrku z rozwojem osobistym (psychologia uczenia, emocji, motywacji). Traktuje żonglowanie jako doskonałą metaforę uczenia się, doświadczania zmian, rozwiązywania problemów czy pokonywania wyzwań poprzez pracę nad własnymi celami, sukcesami i… porażkami.
Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące tematów: komunikacja, kreatywność, motywacja, zarządzanie zmianą. Fascynują go tematy pracy z przekonaniami, odwagi do podejmowania działań, poszukiwania rozwiązań out of the box, unikania rutyny w myśleniu oraz nauka na błędach i praca z porażką.
Specjalista od niekonwencjonalnych technik szkoleniowych i prezentacyjnych. W ramach tworzenia projektów szkoleniowych oraz wystąpień wykorzystuje metody zaczerpnięte z takich obszarów jak: aktorstwo, improwizacja teatralna, mind games, sztuki fizyczne (m.in. żonglowanie), sztuka iluzji, coaching prowokatywny oraz inne pomysły autorskie.
Autor/współautor wielu prac dotyczących szkoleń, pracy trenera oraz wpływu sztuki żonglowania na psycho-fizyczne funkcjonowanie człowieka: autor książki Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe, współautor książek: Metafory i analogie w szkoleniach, Pasja żonglowania, Blaski i cienie bycia trenerem. Podręcznik.
Napisał lub współtworzył artykuły: Żonglowanie w biznesie, portal Nowoczesna Firma www.nf.pl; Żonglowanie sprzyja mózgowi, Charaktery nr 05/2005

|||::