SPRAWY TECHNICZNE – SPOTKANIE

Sprawy techniczne

Spotkanie z kierownikami technicznymi oraz z producentkami STUDIO teatrgalerii – porozmawiamy o największych wyzwaniach, przed którymi stawali w teatrze. To historie o tym jak uzyskać w teatrze rzeczy niemożliwe.

|||::