Realizacja akcji Dotknij Teatru zostaje wstrzymana.