ŁÓDŹ

KOORDYNATOR
Anna Ciszowska
a.ciszowska@pos.lodz.pl
tel. 516 389 967

KOORDYNATOR WYKONAWCZY
Pola Amber
koordynacja@dotknijteatru.pl
tel. 603 616 494