Kontakt

KOORDYNATOR GŁÓWNY

Anna Ciszowska
a.ciszowska@pos.lodz.pl
tel. 516 389 967

KOORDYNATOR POLSKA

koordynacja@dotknijteatru.pl