ŁÓDŹ

KOORDYNATOR
Anna Ciszowska
a.ciszowska@pos.lodz.pl
koordynacja@dotknijteatru.pl
tel. 516 389 967

KOORDYNATOR WYKONAWCZY
Aneta Eastham
a.eastham@pos.lodz.pl
tel. 516 389 967

PROMOCJA
Aleksandra Dudek
Kuba Galczak

promocja@dotknijteatru.pl
tel. 514 600 164