Kontakt

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych AOIA

ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403

promocja@aoia.pl, tel. 42 633 26 41 (wew.15)

 

Koordynator na Polskę: Justyna Makówka

koordynacja@dotknijteatru.pl