Kontakt

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych AOIA

ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403

tel. 42 633 26 41

 

Koordynator na Polskę: Aleksandra Łaba

koordynacjadt@aoia.pl