DT Łódź 2019

 

 

 

"PO DRUGIEJ STRONIE PARKU" reż. M. Tomczyk, L. Łuszcz-Kujawiak, fot. HaWa

Jubileuszowa 10-ta łódzka edycja DT 2019 odbędzie się pod hasłem MIASTO, by dać obraz Łodzi jako miasta teatru  poprzez:

  • wykorzystanie scenografii miasta oraz miejsc niescenicznych do działań artystycznych
    i edukacyjnych
  • uczynienie Łodzian bohaterami teatru miasta
  • integrację widzów z teatrem poprzez doświadczenia edukacyjne i głębokie przeżycia artystyczne

Program łódzkiej jubileuszowej 10 – tej edycji DT 2019 ma na celu manifestację sił teatralnych miasta w imię przekonania, że Łódź jest Miastem Teatru. Program ma zadanie promować projekty, które realnie przekraczają utarte schematy teatralne w zakresie:

– kształtowania i traktowania ram widowiska,

– metod pracy artystycznej/edukacyjnej,

– pozyskiwania grup odbiorczych,

– interaktywnych metod pracy z widzem i jego aktywizacji odbiorczej w teatrze,

– interpretacji przestrzeni teatralnej, w tym teatru enwironmentalnego

– wykorzystywania nowych technologii.

Łódzka edycja Dotknij Teatru 2019 jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Operatorem projektu jest Poleski Ośrodek Sztuki.