tcg-wtd-logo-640x313
Międzynarodowy Dzień Teatru
27 marca 2017
DT Logo podstawowe 800_cut
Dotknij Teatru 2018 / Łódź – wyniki naboru wniosków
2 listopada 2017

DT 2017 za nami / podsumowanie edycji

IMG_0481_600px

8. łódzka edycja pod hasłem Prze/kroczenia profilowała program na zagadnieniach awangardy w sztuce teatru, interdyscyplinarnej specyfiki materii teatralnej, poszukiwań artystycznych i realizowała cel podnoszenia świadomości widzów i wiedzy z zakresu teatru eksperymentu w czasie ogólnopolskich obchodów Roku Awangardy. Tematyka projektów dotyczyła metafizyki jako przestrzeni pogranicza, ciała jako obiektu opresji, przemocy jako sytuacji przekroczenia, kultury jako systemu ograniczeń. GALERIA ZDJĘĆ.

Program wydarzeń DT oraz DT na Bis zawierał 102 wydarzenia:
• 51 spektakli (23 tytuły)
• 24 performance (5 tytułów)
• 8 spotkań w tym: wieczory autorskie/spotkania z artystami/panele dyskusyjne
• 3 otwarte wykłady/debaty
• 3 wystawy
• 3 koncerty (2 tytuły)
• 10 warsztatów dla dzieci i dorosłych (4 tytuły)

Nowością w organizacji DT był program DT na Bis (05-24.06.2017) prezentujący i promujący najwartościowsze artystycznie wydarzenia wyprodukowane w ramach projektu. Ten aneks programowy pozwolił na promocję projektu poprzez wykorzystanie konkretnych produkcji, otwartą dyskusję podczas której dokonała się otwarta/publiczna ewaluacja. Wybór wydarzeń stał się gestem wyróżniającym i nobilitującym twórców. Wybitną oprawę DT na Bis stworzyły spektakle gościnne: Ćwiczenia stylistyczne w reż. Marii Żynel Teatru Studio i Teatru Malabar Hotel z Warszawy i Stopklatka z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Nasze zaproszenie przyjęła wspaniała aktorka, Mistrzyni teatru polskiego Maja Komorowska, która była gwiazdą spotkania autorskiego prowadzonego przez Tomasza Rodowicza. Pokazom spektakli towarzyszyły spotkania, retrospektywna wystawa zdjęć dokumentujących tę i poprzednią edycję DT, autorstwa znanego łódzkiego duetu HaWa. Cykl zamknął pokaz spektaklu Camille Kamili Klamut uhonorowanego w Edynburgu w 2016 roku oraz dyskusja krytyczna. Hasło akcji symbolicznie oznaczyło cezurę w rozwoju projektu.

Liderem i organizatorem projektu przestał być po 7 latach współpracy Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi, rozpoczęła się także transformacja organizacyjna formuły ogólnopolskiej. Skład Rady Programowej powiększył się o znakomitą teatrolog Maję Wójcik, która pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi. Dotknij Teatru uzyskało nową siedzibę w Poleskim Ośrodku Sztuki. Instytucja silnie naznaczona teatrem poprzez działalność artystyczną Marcina Brzozowskiego realizowaną w Teatrze Szwalnia (filii Poleskiego) stała się ostoją projektu pod dyrekcją Aleksandry Podębskiej. Nowy kontekst działalności wyznacza nowy etap pracy Dotknij Teatru. Stawia wyzwania i inspiruje do poszukiwań. Ich efekty będą widzialne każdego roku w marcu, kiedy teatr donośnie wygrywa rytm Świętowania.

Zapraszamy do udziału w kolejnej, 9 już, edycji Dotnij Teatru. Jak dołączyć do akcji? Odpowiedź znajduje się TUTAJ.

zdjęcie ze spektaklu Straty/Nadmiary w reż. Michała Rzepki, fot. HaWa