Studium o Hamletach

 

SPEKTAKL

 

_MG_0001-kopia_800px _MG_0063-Edit-kopia_800px _MG_1232-kopia_800px _MG_1300-kopia_800px Teatr Chorea_Studium o Hamletach_fot. HaWa_800px

 

fot. HaWa

 

Warszawska Akademia Teatralna i łódzki Teatr CHOREA realizują wspólnie projekt teatralny pt. „Studium o Hamletach”, wyznaczający współczesne myślenie o Szekspirze, poprzez pryzmat tekstów Wyspiańskiego i Grotowskiego. Studenci II i III-go roku wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej pod kierunkiem Waldemara Raźniaka i aktorzy Teatru CHOREA pod kierunkiem Tomasza Rodowicza podjęli próbę zmierzenia się z tekstem „Hamleta” Szekspira, sięgając do zachowanych scenariuszy spektaklu Jerzego Grotowskiego z roku 1964, zatytułowanych „Studium o Hamlecie”, do recenzji i relacji aktorów Teatru 13 Rzędów oraz do tekstu „Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego.

Chcieliśmy postawić siebie w tym punkcie, w którym stał zespół Grotowskiego ponad 40 lat temu. W punkcie niewiadomej, w punkcie rozdroża i zapowiedzi klęski w obliczu mierzenia się z wielkim tekstem. (T. Rodowicz)

Przedpremierowe prezentacje spektaklu Raźniaka i Rodowicza poprzedzone zostały sesjami prób i treningów fizycznych nawiązujących do metody Grotowskiego, pracą z tekstem Szekspira i wspólnym budowaniem dramaturgii spektaklu. Spektakl przekracza fabułę dramatu Szekspira, wzbogacony o osobiste wypowiedzi aktorów dotyczące wyborów i własnej tożsamości. Spektakl jest próbą odpowiedzi na pytanie kim dziś jest Hamlet? Dlaczego Grotowski umieścił go na polskiej wsi, na cmentarzu? I najważniejsze: czy można dziś Grotowskim czytać Szekspira? Projekt nawiązuje do awangardy teatralnej lat sześćdziesiątych, którą reprezentował teatr Jerzego Grotowskiego. Przekroczeniem typowych metod budowania spektaklu jest sposób potraktowania tekstów zarówno Szekspira, Wyspiańskiego jak i Grotowskiego. Nikt do tej pory takiej próby nie podjął.

twórcy: Teatr CHOREA, Akademia Teatralna im. A.Zelwerowicza w Warszawie
na podstawie: „Hamleta” Williama Szekspira, „Studium o Hamlecie” Jerzego Grotowskiego, „Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego
reżyseria: Waldemar Raźniak, Tomasz Rodowicz
muzyka: Tomasz Krzyżanowski
choreografia: Janusz Adam Biedrzycki
scenografia: Tomasz Rodowicz
światło: Tomasz Krukowski
dźwięk: Marcin Dobijański
obsada: Martyna Byczkowska (Akademia Teatralna), Joanna Chmielecka (Teatr CHOREA), Anna Lemieszek (Akademia Teatralna), Elina Toneva (Teatr CHOREA), Janusz Adam Biedrzycki (Teatr CHOREA), Mateusz Burdach (Akademia Teatralna), Piotr Janusz (Akademia Teatralna), Michał Jóźwik, Aleksander Kaźmierczak (Akademia Teatralna), Jakub Kordas (Akademia Teatralna), Vova Makovskyi (Akademia Teatralna)

Teatr CHOREA to prężna i niepoliczalna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Nazwę zapożyczyła od starogreckiego terminu oznaczającego trójjednię muzyki, słowa i ruchu. Teatr powstał w 2004 roku w Lublinie. Od 2007 roku posiada swoje stałe miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, gdzie wraz z fundacją Łódź Art Center stworzyła Fabrykę Sztuki. W początkach działalności twórczej Teatr realizował badania nad źródłami tańca i muzyki, eksplorując kulturę Antyku. Obecnie zajmuje się współczesnymi formami teatru, muzyki, tańca, sztuki performance i współczesnym materiałem literackim, tworząc spektakle, w których konfrontują się tradycja i nowoczesność. Zespół koncentruje się na problematyce i kondycji współczesnego człowieka. Inspirując się wielkimi reformatorami teatru: Kantorem, Wyspiańskim, Grotowskim, tworzą własną metodę pracy i nowy sposób tworzenia współczesnego teatru. Zespół wypracował własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Celem metody jest badanie materii ruchu, dźwięku i słowa, połączonych w integralną całość. Zespół teatru koncentruje się również na pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. CHOREA współpracuje z wieloma grupami i artystami z całego świata. Prowadzi cykle warsztatów teatralnych i muzycznych w Polsce i za granicą. Od 2010 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Przy teatrze działają grupy artystyczne: Wielki Chór Młodej CHOREI, Vidomi, Brzydal i Take Over.  W 2015 roku Teatr wydał płytę „Lulabajki” z muzyką dla małych i dużych. W 2016 roku, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, CHOREA stworzyła podręcznik „Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu”.

Tomasz Rodowicz – urodzony w 1951 roku w Warszawie aktor, reżyser, muzyk, pedagog. Współzałożyciel pierwszego w Polsce ośrodka socjoterapii dla młodzieży. Współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 1974-1979. Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i jego członek w latach 1977-2003. Współzałożyciel Teatru CHOREA i jego lider od 2004 roku. Dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi od 2007 roku. Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Teatralnej w Krakowie (filia w Bytomiu), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi. Twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspetywy.

Waldemar Raźniak – urodzony w 1982 w Moskwie reżyser i aktor. Prorektor warszawskiej Akademii Teatralnej (gdzie w 2011 roku ukończył Wydział Reżyserii, a w 2013 doktoryzował się), w latach 2011-2014 wykładowca na Wydziale Teatru Tańca PWST Kraków (Wydział Zamiejscowy w Bytomiu); ukończył również aktorstwo dramatyczne w PWST w Krakowie (2006), zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006) oraz kurs „Singing in the Theatre” w Conservatoire for Music & Theatre w Guildford (Wielka Brytania); odbył staż reżyserski w Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej GITIS w Moskwie; laureat stypendium humanistycznego Univesidad Nacional Autonoma de Mexico (2012).
Zadebiutował spektaklem „Wassa Żeleznowa” M. Gorkiego w Och-Teatrze (w rolach głównych Krystyna Janda, Jerzy Trela, 2010); wyreżyserował m.in.: „Lemoniadę” St. Lema (art_commited, 2016); „Kobietę w lustrze” P. Domalewskiego (WFDiF, 2016); „Burzę” W. Szekspira (Białostocki Teatr Lalek, 2015); „Otella” W. Szekspira (Teatr im. W. Gombrowicza w Gdyni, 2015); operę „Orlando Paladino” J. Haydna (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – UMFC i AT, 2015); „Mistrza i Małgorzatę” M. Bułhakowa (Teatr Collegium Nobilium w Warszawie, 2015); „Aksamitnego Królika” M. Wiliams (Teatr Guliwer w Warszawie, 2014); „Joannę Szaloną; Królowę” J. Janiczak (Teatr im. W. Gombrowicza w Gdyni, 2013), „Scenę na wypadek deszczu” O. Cottona (Teatr Powszechny w Łodzi, 2013), „Morfinę” wg J. i M. Bułhakowów (Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, 2011), „Czyż nie dobija się koni?” wg. H. McCoy’a (WTT w Bytomiu, 2011), „Scenariusz dla Trzech Aktorów” B. Schaeffera (Teatr im. W. Gombrowicza w Gdyni, 2010), „Idiotę” wg F. Dostojewskiego (dyplom reżyserski, 2009); operę elektroniczną „Solaris” na podstawie powieści S. Lema (Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu — wyróżnienie, 2008). W 2005 r. napisał libretto i wyreżyserował musical „Wampir” na podstawie powieści W. Reymonta (PWST i Akademia Muzyczna w Krakowie).
Grał m.in. w przedstawieniach PWST Kraków: „Zielona gęś” w reż. Marty Stebnickiej, „Wieczór Trzech Króli” w reż. Jerzego Stuhra, „Wizja Mozarta” w reż. Romana Gancarczyka, jak również w „Ryszardzie III” w reż. J. Stuhra w Teatrze Ludowym w Krakowie. Wystąpił w cyklu „Niekabaretów” Macieja Nowaka w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku oraz w filmach „Mniejsze zło” Janusza Morgensterna, „Mała Moskwa”, „80 milionów” i „Fotograf” Waldemara Krzystka.

termin: 20 czerwca 2017 / godz. 19:00
wstęp
 bezpłatny: rezerwacja: teatrchorea@gmail.com
czas trwania: 75 min
miejsce: Art_Inkubator / Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3, Łódź
organizator: Teatr CHOREA