Przebudzenie

SPEKTAKL TEATRU AMATORSKIEGO OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

2_800px 3_800px

Czasem w życiu jest nam tak źle (z różnych przyczyn), że wolimy zapaść w sen, w którym możemy być kim chcemy i nie chcemy się budzić. Jednak sen kiedyś się kończy, budzimy się lub ktoś nas budzi. Nasze życie w dużej mierze zależy od drugiego człowieka, od tego jak jesteśmy akceptowani i ile miłości otrzymamy, bo każdy człowiek potrzebuje miłości i każdy tą miłością chce się dzielić. Aktor przekonuje / pokazuje widzowi, że warto się otworzyć na INNEGO, że wszyscy niezależnie od naszego wyglądu, statusu społecznego, sprawności czujemy tak samo, cierpimy tak samo, kochamy tak samo. Podsumowując INNY to ja – na tym polega w naszym spektaklu Przebudzenie.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom z niepełnosprawnością możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz samodzielnego funkcjonowania.

nagrody:
III miejsce w 2012 r. – Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana,
I miejsce – Zduńskowolski Dzień Teatru 2015 r.
II miejsce i nagrodę za zespołowość i szczególną wrażliwość teatralną

termin: 7 czerwca 2017 / godz. 11:00
wstęp wolny
czas trwania: 30 min
miejsce: Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13, Łódź
organizator: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Produkcyjno-Handlowej Spółdzielni Inwalidów „BONEX”